Gå til innhold

2022/909 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Blue Aerospace AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Ettersending/supplering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for kjøp av antigene hurtigtester i forbindelse med covid-19 pandemien. Klagers tilbud ble avvist under henvisning til at tilbudet ikke var komplett ved innsending. Klager anfører blant annet at avvisningen var urettmessig og at innklagede har brutt likebehandlingsprinsippet ved å tillate andre leverandører å ettersende dokumentasjon.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 10.06.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: