Gå til innhold

2022/911 Skjervøy kommune

Innklaget: Skjervøy kommune
Klager: Robertsen & Slotnes AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om diverse arbeider i forbindelse med legging av nye vann- og avløpsledninger. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å akseptere endringer i valgte leverandørs tilbud etter utløpet av tilbudsfristen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 13.06.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: