Gå til innhold

2022/913 Kunnskapsdepartementet v/Sikt

Innklaget: Kunnskapsdepartementet v/Sikt
Klager: Corporater AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Habilitet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av et ROS-verktøy. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud som følge av manglende oppfyllelse av minstekrav. Klager anfører også at innklagede har brutt de grunnleggende prinsippene i loven § 4 og forskriftens regler om rådgiverhabilitet.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 16.06.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: