2022/922 Meløy kommune

Innklaget: Meløy kommune
Klager: Myrvang Maskin AS
Saksdokument: 2022 922 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klagenemnda ila Meløy kommune et gebyr på 110 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av slamtømmingstjenester. Kommunen hadde ikke kunngjort konkurransen i tråd med reglene i forskriften del III.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 16.06.2022
Avsluttet: 12.10.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda