2023/1006 NAV Møre og Romsdal

Innklaget: NAV Møre og Romsdal
Klager: Bedriftsakademiet AS, Ifront Karriere AS og Falck Norge AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av tilbud, Begrunnelse, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurransen om arbeidsmarkedstiltaket oppfølging etter anskaffelsesforskriften del I og del IV. Klagerne anfører at det forelå klare holdepunkter for ulovlig tilbudssamarbeid og at innklagede har brutt regelverket ved å unnlate å avvise de valgte leverandørene. Videre anfører klagerne at innklagede har brutt regelverket ved ikke ivareta sin undersøkelsesplikt når det foreligger klare holdepunkter for ulovlig tilbudssamarbeid. Til slutt anfører klagerne at innklagede har brutt regelverket ved å gi en mangelfull begrunnelse og ved å evaluere tilbudene i strid med regelverket og konkurransegrunnlaget.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og IV
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 03.11.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: