2023/1006 NAV Møre og Romsdal

Innklaget: NAV Møre og Romsdal
Klager: Bedriftsakademiet AS, Ifront Karriere AS og Falck Norge AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av tilbud, Begrunnelse, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse om arbeidsmarkedstiltaket oppfølging etter anskaffelsesforskriften del I og del IV. Klagerne anførte at det forelå klare holdepunkter for ulovlig tilbudssamarbeid og at innklagede hadde brutt regelverket ved å unnlate å avvise de valgte leverandørene. Videre anførte klagerne at innklagede hadde brutt regelverket ved å benytte en evalueringsmodell som ikke fanger opp de relevante forskjellene mellom tilbudene. Til slutt anførte klagerne at innklagede hadde brutt regelverket ved tilbudsevaluering og ved å gi en mangelfull begrunnelse. Ingen av klagernes anførsler førte frem.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og IV
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 03.11.2023
Avsluttet: 24.01.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda