2023/1009 Askøy kommune

Innklaget: Askøy kommune
Klager: Consto Bergen AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprisekontrakt for oppføring av Horsøy og Skarholmen avløpsrenseanlegg. Klager anfører at valgte leverandør skulle vært avvist da de ikke oppfyller kvalifikasjonskravet om tilsvarende erfaring.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAUL
Registrert inn: 03.11.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: