2023/1010 Overhalla kommune

Innklaget: Overhalla kommune
Klager: Arcon Prosjekt AS
Saksdokument: 2023/1010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - uhensiktsmessig for behandling
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anførte at innklagede har gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse av mulighetsstudie og forprosjekt. Klagen ble avvist som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda. Deler av klagen var fremsatt for sent og anskaffelsens verdi var under kunngjøringsplikt verdi.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 06.11.2023
Avsluttet: 09.02.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat