2023/1010 Overhalla kommune

Innklaget: Overhalla kommune
Klager: Arcon Prosjekt AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse. Innklagede har ikke konkurranseutsatt mulighetsstudie/skisseprosjektet.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 06.11.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: