2023/1017 Sula kommune

Innklaget: Sula kommune
Klager: Storfjord Maskin AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Annet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse etter forskriftens del I og III om grunnentreprenør for drift og mindre investeringsprosjekt. Klager ble avvist fra konkurransen, etter at selskapet først var tildelt kontrakten som hovedleverandør på rammeavtalen. Klager anfører at avvisningsbeslutningen er urettmessig ettersom klager oppfyller alle kvalifikasjonskrav som er stilt i konkurransen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ASPE
Registrert inn: 08.11.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: