2023/1018 Renovasjonen IKS

Innklaget: Renovasjonen IKS
Klager: Ahlsell Norge AS
Saksdokument: 2023/1018 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en anskaffelse av arbeidstøy- og fottøy. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å gi mangelfull informasjon i kunngjøringen, herunder manglende informasjon om tildelingskriteriene. Klager anførte også at innklagede hadde brutt regelverket på grunn av vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget, og ved å ikke forlenge tilbudsfristen etter at suppleringer var gjort. Klagenemnda kom til at det forelå avlysningsplikt grunnet et ulovlig tildelingskriterium. Klagers øvrige anførsler ble ikke behandlet.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JUVA
Registrert inn: 01.12.2023
Avsluttet: 13.02.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda