2023/1023 Dønna kommune

Innklaget: Dønna kommune
Klager: Olsen Maskin & Transport AS
Saksdokument: 2023 1023 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klagenemnda kom til at Dønna kommune hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester. Nemnda ila et gebyr på 166 000 kroner, som utgjorde fem prosent av anskaffelsens verdi.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 24.11.2023
Avsluttet: 11.06.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda