2023/1024 Alta kommune

Innklaget: Alta kommune
Klager: Nomek AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av spylevogn. To leverandører leverte tilbud, hvor de benyttet samme underleverandør, til å levere samme type kjøretøy. Klager anførte at tilbudsevalueringen var ulovlig. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt regelverket ved å vektlegge opplysninger fra valgte leverandør som ikke fremgikk av tilbudet. Innklagede hadde heller ikke evaluert pris i henhold til konkurransegrunnlaget.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: DAEI
Registrert inn: 16.11.2023
Avsluttet: 20.02.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda