2023/1029 Tromsø kommune

Innklaget: Tromsø kommune
Klager: Musikkverden AS
Saksdokument: 2023 1029 16 Klagenemndas Avgjørelse 931849 41 1
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Habilitet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om
levering av musikkinstrumenter og musikkutstyr. Klagenemnda kom til at det forelå inhabilitet
i brukergruppen som hadde deltatt i tilbudsevalueringen. Klagers øvrige anførsler ble ikke
behandlet.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 11.11.2023
Avsluttet: 08.02.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda