2023/1030 Gamvik kommune

Innklaget: Gamvik kommune
Klager: Leif-Gunnar Pettersen
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en anskaffelse av vintervedlikehold på. Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved innta nattbrøyting i kontrakten. Utvidelsen av kontrakten til å omfatte nattbrøyting er en vesentlig endring.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 15.02.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: