2023/1058 Dønna kommune og Herøy kommune

Innklaget: Dønna kommune og Herøy kommune
Klager: Nordland Rørinspeksjon AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Tilbudsevaluering

Sammendrag

Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av kontrakt for innsamling, avvanning og transport av slam i Dønna og Herøy kommune. Klager ble opprinnelig tildelt kontrakt, men innklagede valgte å omgjøre tildelingen på bakgrunn av at de hadde begått flere feil ved den første tildelingen. Valgte leverandør ble etter omgjøringen, tildelt kontrakt. Klager anførte at den første tildelingen var lovlig, og at det var ulovlig å omgjøre den opprinnelige tildelingsbeslutningen. Videre ble det anført at valgte leverandør skulle ha vært avvist fra konkurransen, og at innklagede hadde vektlagt informasjon, som innklagede hadde fått etter tilbudsfristen. Klagenemnda kom til at innklagede hadde begått flere feil ved den første tildelingen, men at det også heftet feil ved omgjøringsbeslutningen, som medførte at også omgjøringsbeslutningen var i strid med regelverket.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: DAEI
Registrert inn: 13.11.2023
Avsluttet: 13.02.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda