2023/1058 Dønna kommune og Herøy kommune

Innklaget: Dønna kommune og Herøy kommune
Klager: Nordland Rørinspeksjon AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede hadde kunngjort konkurranse om kontrakt for finnsamling, avvanning og transport av slam i Dønna og Herøy kommune. Klager ble opprinnelig tildelt kontrakten, men tildelingen ble omgjort. Klager anfører at omgjøringen ikke er i henhold til anskaffelsesregelverket.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: DAEI
Registrert inn: 13.11.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: