2023/1069 Larvik kommune

Innklaget: Larvik kommune
Klager: Traktor Transport AS
Saksdokument: 2023 1069 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse om anskaffelse av brøytetjenester og vintervedlikehold. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt forskriften § 24-9 (1) ved ikke å følge forskriftens prosedyre for å undersøke årsaken til valgte leverandørs lave pris. Nemnda kunne ikke se at det heftet feil ved innklagedes kvalifikasjonsvurdering.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 17.11.2023
Avsluttet: 03.06.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda