2023/1070 Vestland fylkeskommune

Innklaget: Vestland fylkeskommune
Klager: Tine SA
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2023 1070
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Endring av konkurransegrunnlag, Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av rammeavtale for
kjøp av flytende og faste meieriprodukter og kjølte drikkevarer. Klager anførte at det var
oppstilt et uklart minstekrav, og at denne feilen medførte en avlysningsplikt. Klager anførte
også at det samme kravet var vesentlig endret gjennom innklagedes svar på et spørsmål før
tilbudsfristen. Ingen av anførslene førte frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAUL
Registrert inn: 17.11.2023
Avsluttet: 30.01.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda