2023/1084 Bodø kommune

Innklaget: Bodø kommune
Klager: Finnut AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Endring av konkurransegrunnlag, Evaluerings- eller prismodell

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for kjøp
av anskaffelsesfaglig bistand. Før tilbudsfristen var gått ut, rettet innklagede flere feil i konkurransegrunnlaget. Klager anførte at rettingen av disse feilene utgjorde en vesentlig endring av konkurransegrunnlaget, og at det dermed forelå avlysningsplikt. Det ble også anført at evalueringsmetoden var ulovlig. Klagenemnda kom til at endringene ikke utgjorde en vesentlig endring av konkurransegrunnlaget. Evalueringsmetoden var heller ikke ulovlig.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: DAEI
Registrert inn: 24.11.2023
Avsluttet: 07.05.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda