2023/1101 Vestland fylkeskommune

Innklaget: Vestland fylkeskommune
Klager: Nordea Bank Abp, filial i Norge
Saksdokument: 2023 1101 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en konkurranse for anskaffelse av hovedbankavtale. Klager anførte at innklagede er forpliktet til å avlyse konkurransen blant annet fordi klager ikke har gjort en forsvarlig vurdering av anskaffelsens verdi og har benyttet en ulovlig evalueringsmodell. Subsidiært anførte klager at tildelingsevalueringen var ulovlig og at begrunnelsesplikten var brutt. Klagenemnda konkluderte med at innklagede ikke hadde brutt regelverket.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 28.11.2023
Avsluttet: 25.01.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda