2023/1104 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Konstali Helsenor AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en anskaffelse av parallelle rammeavtaler for formidling av helsepersonell. Klager anførte at kvalifikasjonskravet og utvelgelseskriteriet om erfaring fra spesialisthelsetjenesten var ulovlig da det manglet tilknytning til leveransen, var uforholdsmessig og i strid med de grunnleggende prinsippene. Klager anførte subsidiært at avvisningen og nedvelgelsen av klager var i strid med regelverket. Ingen av klagers anførsler førte frem.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 30.11.2023
Avsluttet: 02.06.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda