2023/1118 Osterøy kommune

Innklaget: Osterøy kommune
Klager: Kaikanten AS
Saksdokument: Avvisning Og Avgjørelse Klage Over Avvisning 2023 1118
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anførte at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse i forbindelse med salg av en av kommunens eiendommer. Sekretariatet besluttet å avvise klagen som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser § 9. Grunnen var at klagen klart ikke kunne føre frem. Avvisningen ble påklaget, men klagenemndas leder tok ikke klagen til følge.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 01.12.2023
Avsluttet: 24.04.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Nemndsleder