2023/1135 Kinn kommune

Innklaget: Kinn kommune
Klager: Maske AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tilbudsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om medisinske forbruksvarer. Klager anfører at det foreligger avlysningsplikt som følge av ulovlige varemerkespesifikasjoner og at tildelingskriteriet miljø er ulovlig utformet.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 05.12.2023
Avsluttet: 06.03.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda