2023/1148 NAV

Innklaget: NAV
Klager: Medus AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Annet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale til anskaffelse av høreapparater, ørepropper og tinnitusmaskere. Klager var en av leverandørene som ble tildelt rammeavtale. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved at man ikke har benyttet den fordelingsmekanismen  som fulgte av rammeavtalen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 14.12.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: