2023/1156 Innlandet fylkeskommune

Innklaget: Innlandet fylkeskommune
Klager: Gjerdalen entreprenør AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester på vegnettet. Klager ble avvist fra konkurransen på grunn vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene. Klager bestred avvisningen. Klagenemnda konkluderte med at klagers tilbud avvek fra konkurransegrunnlagets regler om prising, og at avviket var vesentlig. Innklagede brøt derfor ikke regelverket ved avvisningen av klagers tilbud. Nemnda konkluderte videre med at konkurransegrunnlaget ikke var uklart.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 13.12.2023
Avsluttet: 13.02.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda