2023/1192 NAV Rogaland

Innklaget: NAV Rogaland
Klager: Fretex Pluss AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede hadde gjennomført konkurranse om anskaffelse av arbeidsmarkedstiltak i Rogaland. Klager anfører at gjennomføringen av konkurransen har vært i strid med anskaffelsesregelverket, herunder evalueringen, og begrunnelse for valg av leverandør.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og IV
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: DAEI
Registrert inn: 19.12.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: