2023/1195 Stavanger kommune

Innklaget: Stavanger kommune
Klager: Asplan Viak AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse, Evaluerings- eller prismodell, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av oppdrag om planlegging av folkebad. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å anvende et ulovlig tildelingskriterium og ulovlig evalueringsmodell. I tillegg anføres det at innklagede har brutt regelverket ved evalueringen av tilbudene og ved ikke å gi en tilstrekkelig begrunnelse for tildelingen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 20.12.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: