2023/1195 Stavanger kommune

Innklaget: Stavanger kommune
Klager: Asplan Viak AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2023 1195
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Endring av konkurransegrunnlag, Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av oppdrag om planlegging av
folkebad på Jåttåvågen. Klager anførte at konkurransegrunnlaget var uklart, at innklagedes
begrunnelse ikke tilfredsstilte forskriftens krav, at det var begått feil i evalueringen og at det
var foretatt en ulovlig endring av tildelingskriteriet. Klagenemnda konkluderte med at
konkurransegrunnlaget var vesentlig endret i strid med regelverket, og at denne endringen
medførte avlysningsplikt. På bakgrunn av nemndas resultat var det ikke nødvendig å ta
stilling til klagers øvrige anførsler.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAUL
Registrert inn: 20.12.2023
Avsluttet: 03.06.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda