2023/122 Tromsø kommune

Innklaget: Tromsø kommune
Klager: Randstad Care AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 4, Habilitet, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om vikarbyråtjenester. Klager anfører blant annet at innklagede har brutt regelverket ved tildelingsevalueringen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 23.02.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: