2023/1225 Agder Renovasjon IKS

Innklaget: Agder Renovasjon IKS
Klager: Midtstøl Transport AS
Saksdokument: ~ 2023 1225 10 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende avtale om containertransport. Klager ble opprinnelig tildelt kontrakt, men på bakgrunn av et forbehold, ble tildelingsbeslutningen omgjort, og klagers tilbud ble avvist. Klager anfører at det opprinnelige tildelingen var lovlig, og at avvisningen av klagers tilbud var ulovlig. Videre anføres det at valgte leverandør skulle ha vært avvist.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 22.12.2023
Avsluttet: 06.03.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda