2023/1226 Buskerud fylkeskommune (tidligere Viken fylkeskommune)

Innklaget: Buskerud fylkeskommune (tidligere Viken fylkeskommune)
Klager: Isachsen Anlegg AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse om utbygging knyttet til prosjektet FV241 Hønenkrysset – Putten. Klager anfører at valgte leverandør skulle ha vært avvist, på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet til relevant erfaring.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAUL
Registrert inn: 22.12.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: