2023/137 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Timik AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Klassifisering av anskaffelse

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 27.02.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: