2023/137 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Timik AS
Saksdokument: 2023 137 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Klassifisering av anskaffelse

Sammendrag

Sykehusinnkjøp HF kunngjorde en intensjonskunngjøring om å inngå kontrakt om kjøp av
sprøyte- og infusjonspumper for Helse Stavanger HF. Klagenemnda kom til at vilkårene for å
foreta en direkteanskaffelse var oppfylt.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 27.02.2023
Avsluttet: 21.04.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda