2023/138 Innlandet fylkeskommune

Innklaget: Innlandet fylkeskommune
Klager: Norsk Cobot Senter AS
Saksdokument: Avgjørelse
Avgjørelse: Avvist - klagefristen er løpt ut
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag

Innklagede avlyste en konkurranse om anskaffelse av robotarmer 26. august 2022. Klager påklaget avlysningen til klagenemnda 27. februar 2023. Sekretariatet avviste klagen som for sent fremsatt jf. klagenemndsforskriften § 9.  Avvisningsvedtaket ble påklaget til klagenemndas leder, som opprettholdt avvisningsvedtaket.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 23.03.2023
Avsluttet: 05.05.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Nemndsleder