2023/147 Troms og Finnmark fylkeskommune & Tjeldsund kommune

Innklaget: Troms og Finnmark fylkeskommune & Tjeldsund kommune
Klager: Bedriftssystemer AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Egenregi

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 03.03.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: