2023/147 Troms og Finnmark fylkeskommune

Innklaget: Troms og Finnmark fylkeskommune
Klager: Bedriftssystemer AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Egenregi

Sammendrag

Innklagede og en rekke nord-norske kommuner stiftet Bredbåndsfylket AS for å etablere og drifte nettverk i regionen Troms. Klager anførte at innklagede har foretatt en eller flere ulovlige direkte anskaffelser i tilknytning til kjøp av tjenester fra Bredbåndsfylket AS. Klagenemnda fant at vilkårene for utvidet egenregi var oppfylt, og at avtalen dermed falt utenfor regelverket for offentlige anskaffelser.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 03.03.2023
Avsluttet: 16.10.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda