2023/148 SIKT

Innklaget: SIKT
Klager: Emagine AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale om konsulenttjenester. Klager anfører at innklagede har oppstilt et ulovlig tildelingskriterium og at tildelingsevalueringen er ulovlig. Klagenemnda kom til at tildelingskriteriet ikke var tilstrekkelig tilknyttet til anskaffelsen og at det også forelå brudd på begrunnelsesplikten.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 03.03.2023
Avsluttet: 20.06.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda