2023/148 SIKT

Innklaget: SIKT
Klager: Emagine AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale om konsulenttjenester. Klager anfører at innklagede har oppstilt et ulovlig tildelingskriterium og at tildelingsevalueringen er ulovlig.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 03.03.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: