2023/19 Drammen Eiendom KF

Innklaget: Drammen Eiendom KF
Klager: Håheim Prosjekt AS
Saksdokument: 2023 19 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler for
prosjekt- og byggeledelse. Klager anførte at innklagedes utvelgelses- og tildelingskriterium var ulovlig ved at disse var knyttet til erfaring fra kommunale/offentlige bygg. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 18.01.2023
Avsluttet: 06.03.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda