2023/193 Bergen kommune

Innklaget: Bergen kommune
Klager: Stiftelsen Bergen Dansesenter
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2023 0193
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Konkurranseform, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inngikk flere kontrakter om diverse fritidsaktiviteter til bruk i ordningen
«Aktivitetskortet» uten å kunngjøre anskaffelsen. Klagenemnda kom til at kontraktene
utgjorde gjensidig bebyrdende kontrakter i anskaffelsesregelverkets forstand, men at de ulike
aktivitetskategoriene utgjorde separate anskaffelser. Den aktuelle kontrakten om
danseaktiviteter oversteg ikke terskelverdi for kunngjøringsplikt, og det forelå dermed ikke en
ulovlig direkte anskaffelse. Innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å gjennomføre en
anskaffelsesprosess i tråd med anskaffelsesregelverket.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 22.03.2023
Avsluttet: 21.09.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda