2023/22 Elverum kommune

Innklaget: Elverum kommune
Klager: Mestermurer AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2023/22
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Elverum kommune gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av
totalentreprise for oppføring av omsorgsboliger. Klagenemnda kom til at valgte leverandør
ikke oppfylte kvalifikasjonskravet om å inneha ansvarsrett som dekker tiltaket, og dermed
skulle ha vært avvist fra konkurransen. Klagers øvrige anførsler ble ikke behandlet.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 20.01.2023
Avsluttet: 10.05.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda