2023/230 Avinor AS

Innklaget: Avinor AS
Klager: Aebi Schmidt Norge AS
Saksdokument: 2023 230 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en anskaffelse av rammeavtale om kjøp av brøytekjøretøy til flyplasser. Klager anførte at leveransen var forsinket og på klagetidspunktet ikke levert i henhold til konkurransegrunnlaget, og at innklagede ikke hadde håndhevet misligholdet. Klager mente derfor at kontrakten var vesentlig endret, og dette utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse. Anførselen førte ikke frem.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 31.03.2023
Avsluttet: 11.10.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda