2023/249 Helse Stavanger HF

Innklaget: Helse Stavanger HF
Klager: Emergency Care AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Avvist - klagefristen er løpt ut
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

På vegne av regionale og underliggende helseforetak gjennomførte Sykehusinnkjøp HF en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om levering av ambulansebiler. Klager anførte at innklagede hadde foretatt ulovlig direkteanskaffelser av elektriske båresystem, og at disse ikke kunne hjemles i rammeavtalen. Klagenemnda avviste klagen som følge av at den var for sent fremsatt.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: DAEI
Registrert inn: 03.11.2023
Avsluttet: 02.07.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda