2023/254 Sykehuset i Vestfold HF

Innklaget: Sykehuset i Vestfold HF
Klager: Emergency Care AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede har anskaffet elektriske bårer til bruk i ambulanser. Klager anfører at innklagede har anskaffet disse uten nødvendig kunngjøring og utenfor gjeldende rammeavtaler.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 03.11.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: