2023/293 Vygruppen AS

Innklaget: Vygruppen AS
Klager: Tietoevry Norway AS
Saksdokument: 2023 293 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en anskaffelse av driftsavtale for IT-tjenester. Klager anførte at valgte leverandørs tilbud inneholdt to avvik som hver for seg eller samlet måtte regnes som vesentlige, og at innklagede derfor hadde plikt til å avvise tilbudet. Klagenemnda konkluderte med at innklagede ikke hadde brutt regelverket. Klagenemnda delte seg i et flertall og et mindretall knyttet til en av anførslene  om vesentlig avvik.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 28.04.2023
Avsluttet: 14.09.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda