2023/320 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Abena Norge AS
Saksdokument: 2023 320 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtaler for
undersøkelseshansker. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt prinsippet om
forutberegnelighet i loven § 4, ved å legge vekt på hanskens lengde fra fingerspiss til mansjett
ved evalueringen under tildelingskriteriet «Kvalitet». Klagers anførsel om at det var lagt feil
faktum til grunn ved målingen av hanskens lengde, ble avvist som uhensiktsmessig for
behandling i klagenemnda.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: NIKL
Registrert inn: 10.05.2023
Avsluttet: 20.09.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda