2023/34 Statens Vegvesen

Innklaget: Statens Vegvesen
Klager: Industriell Måleteknikk AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av støvmåler for uteluftkvalitet. Klager anførte at innklagede hadde stilt ulovlige krav til produktet, som utestengte flere leverandører fra markedet.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 07.02.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: