2023/346 Sarpsborg kommune

Innklaget: Sarpsborg kommune
Klager: Norsk Medisinaldepot AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag

Klager anfører at konkurransen er gjennomført i strid med prinsippene om likebehandling og konkurranse, og at konkurransen dermed skulle vært avlyst.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 25.08.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: