2023/357 Nord-Fron kommune

Innklaget: Nord-Fron kommune
Klager: Anleggsgartner Arnesen AS
Saksdokument: 2023 0357 11 Klagenemndas Avgjørelse 909230 28 1
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagde gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av utførelsesentreprise
for opparbeidelse av park med scene og paviljong. Klager anførte at innklagede hadde brutt
anskaffelsesforskriften § 24-8 første ledd bokstav b) ved å ikke avvise valgte leverandørs
tilbud som følge av at det inneholdt vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene. Klagers
anførsel førte ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 22.05.2023
Avsluttet: 28.09.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda