2023/365 Vågan kommune

Innklaget: Vågan kommune
Klager: Badr AS
Saksdokument: 2023 0365 14 Klagenemndas Avgjørelse 906449 33 1
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede etablerte en dynamisk innkjøpsordning for å anskaffe ulike konsulent- og
rådgivningstjenester. Innklagede inviterte deretter de kvalifiserte leverandørene til en
konkurranse for inngåelse av rammeavtaler vedrørende konsulenttjenester innen
arealplanlegging. Klager anførte at innklagede hadde inntatt en rammeavtale i en dynamisk
innkjøpsordning i strid med regelverket. Klagenemnda kom til innklagede ikke lovlig kunne
inngå de konkrete rammeavtalene under den dynamiske innkjøpsordningen. Klagers øvrige
anførsel ble ikke behandlet.

Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 07.06.2023
Avsluttet: 09.09.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: