2023/382 Hå kommune

Innklaget: Hå kommune
Klager: Torbjørn Reime
Saksdokument: 2023 0382 16 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse 913806 685188 0
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anførte at innklagede foretok ulovlige direkte anskaffelser ved å gjøre avrop på rammeavtale. Klagenemndssekretariatet kom frem til at innklagede hadde overholdt sin kunngjøringsplikt ved inngåelsen av rammeavtalen. Ettersom det aktuelle avropet var omfattet av rammeavtalen, og avropet uansett hadde en estimert verdi under kunngjøringsplikt, ble klagen avvist fordi den klart ikke kunne føre frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 07.06.2023
Avsluttet: 03.10.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat