2023/392 Viken Vest Innkjøpssamarbeid

Innklaget: Viken Vest Innkjøpssamarbeid
Klager: Søve AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse om rammeavtale for kjøp av lekeplassutstyr. Klager anfører at evalueringen av tildelingskriteriet «Miljø» var vilkårlig.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: NIKL
Registrert inn: 31.05.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: