2023/392 Viken Vest Innkjøpssamarbeid

Innklaget: Viken Vest Innkjøpssamarbeid
Klager: Søve AS
Saksdokument: 2023 0392 65 Klagenemndas Avgjørelse 964470 1 1
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler for kjøp
av lekeplassutstyr. Klager anførte at innklagede hadde foretatt en ulovlig tilbudsevaluering,
herunder at den ikke var etterprøvbar. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt
prinsippet om etterprøvbarhet i loven § 4.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 31.05.2023
Avsluttet: 24.06.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda