2024/397 Larvik kommune

Innklaget: Larvik kommune
Klager: Malermester Buer Drammen AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for malerarbeid og gulvlegging. Klager ble først utnevnt som vinner av konkurransen, men deretter avvist grunnet manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav til Miljøfyrtårnsertifisering. Klager anfører at de ikke skulle vært avvist. Klagen er trukket på bakgrunn av at konkurransen er avlyst.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAUL
Registrert inn: 22.03.2024
Avsluttet: 05.04.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: