2023/401 Trondheim kommune

Innklaget: Trondheim kommune
Klager: Onepark, Aimo Park Norway AS, Apcoa Parking Norway AS
Saksdokument: 2023 401 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inngikk 1. februar 2021 en kontrakt med et heleid datterselskap om utleie av syv parkeringsanlegg i kommunen. Klager anførte at kontraktene måtte klassifiseres som konsesjonskontrakter, og at kontraktene skulle vært tildelt etter kunngjort konkurranse. Klagenemnda konkluderte med at klagefristen var oversittet, og avviste klagen.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 02.06.2023
Avsluttet: 20.10.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda