2023/418 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Algetun AS
Saksdokument: 2023 0418 14 Klagenemndas Avgjørelse 908808 23 1
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i forbindelse med inngåelse av et
innovasjonspartnerskap for etablering av lokal produksjon for tørket blodplasma. Klager
anførte at innklagede hadde lagt feil faktum til grunn ved evalueringen av tildelingskriteriene
«Kvalitet» og «Gjennomføringsevne» Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde brutt
regelverket som anført, som følge av at klager ikke hadde sannsynliggjort at evalueringen
bygget på feil faktum.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 12.06.2023
Avsluttet: 25.09.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda