2023/419 Helse Vest RHF

Innklaget: Helse Vest RHF
Klager: Mestringshusene Tysnes AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en anskaffelse etter forskriftens del I og IV for inngåelse av
rammeavtale om levering av spesialiserte rehabiliteringstjenester. Klager anførte at
innklagede hadde brutt regelverket ved å avvise klager som følge av manglende oppfyllelse av
kvalifikasjonskrav. Anførselen førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og IV
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: daei
Registrert inn: 09.08.2023
Avsluttet: 19.09.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda